fundacja-vega spuchnięte ucho po przebiciu

Czym jest Fundacja dla Niewidomych i Słabowidzących?

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących udziela pomocy osobom z dysfunkcją wzroku. Aby móc pomóc tym osobom, Fundacja stworzyła sieć ponad 400 biur w Polsce. Jest to usługa świadczona przez przeszkolonych specjalistów, którzy współpracują z innymi organizacjami non-profit, instytucjami zabezpieczenia społecznego oraz osobami fizycznymi.

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących ściśle współpracuje ze szkołami, instytucjami rządowymi, instytucjami zabezpieczenia społecznego oraz innymi organizacjami non-profit lub osobami fizycznymi, które są zainteresowane udzielaniem pomocy osobom niewidomym lub niedowidzącym.

Jako organizacja pomaga wielu osobom z dysfunkcją wzroku, które z powodu niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie dotrzeć. Fundacja potrzebuje Twojej pomocy! Czas, który spędzisz, będzie miał znaczenie i zrobi różnicę. Pieniądze, które wydajesz, również mają znaczenie, ponieważ wszystkie fundusze są przeznaczone na pomaganie im w lepszym życiu.

Fundacja dla niewidomych pomaga realizować recepty online

E-recepty online nie różnią się sposobem realizacji w aptece od recept wystawianych pacjentom stacjonarnie. By wykupić przepisane leki, należy podać farmaceucie kod e-recepty oraz swój numer PESEL. Takie rozwiązanie jest bardzo często wybierane przez pacjentów wykupujących leki w swoim imieniu lub w imieniu bliskich osób. Inną opcją może być skorzystanie z kodu kreskowego jaki posiada e-recepta. Taki kod można znaleźć na swoim profilu IKP lub na mailu, gdyż tam automatycznie jest wysyłana e-recepta.

Pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących jest organizacją świadczącą usługi, wsparcie, edukację i rzecznictwo osobom niewidomym lub niedowidzącym. Zapewnia edukację, rehabilitację, szkolenia zawodowe, usługi socjalne i inne.

Organizacja ma dużą liczbę programów, które oferują, w tym:

  • Programy dla małych dzieci z wadami wzroku.
  • Programy dla dorosłych z wadami wzroku.
  • Usługi mające na celu poprawę samowystarczalności w społecznościach osób niewidomych lub niedowidzących.

Fundacja udziela również wsparcia rodzinom, przyjaciołom i opiekunom osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także dzieci z niepełnosprawnością rozwojową lub poznawczą. Udzielają również informacji o tym, co dzieje się w Polsce z niepełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi.

Zapewnia pomoc rodzicom, członkom rodziny lub przyjaciołom, którzy są niepełnosprawni lub mają problemy związane z niepełnosprawnością, takie jak samodzielne życie, mieszkanie, zatrudnienie lub włączenie społeczne.

Usługi obejmują pomoc ludziom w uzyskaniu informacji o możliwościach edukacyjnych ich dzieci lub dorosłych niepełnosprawnych; pomoc studentom w uzyskaniu stypendiów; wspieranie osób planujących przejście z instytucji z powrotem do społeczeństwa;

Partner naszej fundacji:


kurtki przejściowe męskie

Najnowsze wpisy