Szkolenia zawodowe dla osób niedowidzących

Szkolenia dla osób niedowidzących

Osoby z dysfunkcją wzroku z różnych powodów napotykają na trudności w znalezieniu pracy. Wśród nich wymienia się brak spójnego szkolenia zawodowego oraz kulturę firmy, która nie jest przyjazna osobom niepełnosprawnym. W celu rozwiązania tych problemów w ostatnich latach podjęto w Polsce kilka inicjatyw. W niniejszym artykule skupimy się na najważniejszych z tych programów, a także przeanalizujemy ich skuteczność i możliwości dalszego rozwoju.

Jakiego typu szkolenia mogą pomóc osobom niedowidzącym w życiu zawodowym?

Istnieją trzy główne rodzaje opcji szkolenia zawodowego dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku w Polsce. Pierwszym typem jest praca przystosowana. Przy tej metodzie miejsce pracy jest tak przeorganizowane, aby mogła z niego korzystać osoba z dysfunkcją wzroku, bądź też wykorzystywane jest urządzenie lub program komputerowy, który wspomaga osobę z dysfunkcją wzroku w pracy. Takie rozwiązanie może być świetne w przypadku stanowisk początkowych, gdzie szybko można nabyć niezbędne umiejętności. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie dla uzyskania bardziej zaawansowanych umiejętności.

Drugim rodzajem szkoleń jest rehabilitacja zawodowa. Jest to program dla osób, które od dłuższego czasu mają wadę wzroku i potrzebują pomocy w znalezieniu pracy. Oferowany jest zazwyczaj w specjalistycznym ośrodku i może trwać kilka miesięcy. Wreszcie, istnieje szkolenie zawodowe dla osób słabo widzących. Jest to program przeznaczony dla osób, które mają wadę wzroku, a widzą na tyle dobrze, że mogą chodzić do normalnej szkoły.

niedowidzacy szkolenia

Jakie korzyści płyną ze szkoleń dla osób niedowidzących?

Regularne szkolenia zawodowe dla osób z niepełnosprawnością wzroku mogą pomóc im w zdobyciu nowych umiejętności, rozwinięciu profilu zawodowego i zwiększeniu szans na zatrudnienie. Po pierwsze, proces zdobywania nowych umiejętności jest sam w sobie wzbogacającym doświadczeniem. Ponadto, może pomóc ludziom znaleźć bardziej odpowiednie miejsce w społeczeństwie. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których osoby te są w trakcie rezygnacji z dotychczasowego zawodu ze względu na swoją wadę wzroku.

Regularne szkolenia zawodowe mogą również pomóc osobom z dysfunkcją wzroku w uzyskaniu lepszych warunków zatrudnienia. Pracodawcy często cenią osoby, które zdobyły nowe umiejętności i poprawiły swój profil zawodowy.

Regularne szkolenia mogą również pomóc osobom z dysfunkcją wzroku w rozwijaniu krytycznego i niezależnego myślenia. Zachęca ich do spojrzenia na swoją sytuację z dystansu i dokładniejszego zbadania możliwości. Jest to ważne, aby uniknąć pułapki "uzależnienia od pomocy".

Jakie formy edukacji wspomagającej niedowidzenie istnieją?

W Polsce istnieją trzy główne rodzaje kształcenia zawodowego dla osób z dysfunkcją wzroku. Są to:

  • Szkolenie indywidualne - ta forma szkolenia zawodowego jest przeznaczona dla osób, które już zdecydowały, jakie umiejętności chciałyby nabyć.
  • Szkolenie specjalistyczne - ta forma szkolenia zawodowego skierowana jest do osób, które muszą nabyć określone umiejętności do wykonywania swojego zawodu.
  • Samokształcenie - ta forma szkolenia zawodowego przeznaczona jest dla osób, które są zainteresowane nabyciem podstawowych umiejętności, które mogą mieć zastosowanie w różnych zawodach.

Oprócz tego, rośnie zainteresowanie dodatkowymi możliwościami dla dorosłych osób z dysfunkcją wzroku w celu zdobycia niezbędnych podstawowych umiejętności. Może to obejmować obsługę komputera, posługiwanie się alfabetem Braille'a lub inne umiejętności, w których osoby z niepełnosprawnością wzroku zazwyczaj potrzebują dodatkowej pomocy.


Artykuł dodany przez Administrator | 21-06-22


Najnowsze wpisy